Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik ( Domestik & Industri )

Written by Super User on . Posted in Akademik

Syarat Kemasukan

SPM

Lulus SPM atau setara dalam mata pelajaran berikut :

 1. Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
 2. Lulus Bahasa Melayu 
 3. Lulus Matematik / Matematik Tambahan
 4. Lulus mana - mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Sains Tambahan / Sains Gunaan / Fizik / Kimia / Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Pendawaian Domestik / Menservis Peralatan Elektrik Domestik / Prinsip Elektrik & Elektronik / Aplikasi Elektrik & Elektronik / Teknologi Elektrik / Pemasangan Kawalan Elektrik / Lukisan Geometri & Elektrik

SKM

Lulus sekurang - kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara

DAN

lulus SPM termasuk lulus Matematik

* TIDAK RABUN WARNA

Semester 1

 • KEV1013 Electrical Principles 1
 • KEV1022 Electricity Act And Regulations 1
 • KEV1033 Electrical Installation
 • KEV1044 Electrical Installation Practice
 • KMV1072 Engineering Drawing
 • KUE1012 English And Communications 1
 • KUK1012 Entrepreneurship 1
 • KUM1012 Technical Mathematics 1
 • KUN1011 Asas Etika Dan Nilai
 • KUS1011 Konsep Asas Islam
 • KUY1011 Co - curriculum 1

Semester 2

 • KED2013 Electrical Industrial Installation 1
 • KED2024 Electrical Industrial Practice 1
 • KEV2023 Electrical Motor Control
 • KEV2113 Electrical Principles 2
 • KUE2022 English And Communications 2
 • KUK2122 Entrepreneurship 2
 • KUM2022 Technical Mathematics 2
 • KUN2021 Teori Etika Dan Konflik Moral
 • KUS2021 Tasawwur Islam
 • KUY2121  Co - curriculum 2

Semester 4

 • SED4116 Electrical Industrial Installation 2
 • SEV4062 Industrial Automation
 • SEV4083 Basic Analogue and Digital Electronics
 • SEV4122 Electricity Act And Regulation 2
 • SUA4073 Pengajian Malaysia
 • SUE4222 English And Communication 3
 • SUK4211 Entrepreneurship Project
 • SUM4242 Technical Mathematics 3
 • SUN4261 Masalah Dan Isu Moral
 • SUS4251 Institut Islam
 • SUT3094 Industrial Training