Piagam Pelanggan

Written by Super User on . Posted in Korporat

Piagam Pelanggan

  • Proses pendaftaran pejar baru akan disempurnakan dalam tempoh 1 jam bagi setiap pelatih
  • Dokumen pembayaran elaun akan dihantar ke ibupejabat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh penerimaan borang yang lengkap
  • Setiap pelajar baru akan dibekalkan sekurang - kurangnya 1 komputer bagi setiap 4 orang pengajar 
  • Tuntutan perjalanan kakitangan akan dibayar dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan borang tuntutan yang lengkap
  • Proses pembayaran kepada pembekal akan dijelaskan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan invois
  • Para pelanggan yang berurusan dengan IKM Jasin akan dibekalkan dengan sekurang - kurangnya satu phamplet mengenai IKM Jasin
  • Setiap pelanggan yang berurusan dengan kaunter akan dilayan dalam tempoh 15 minit
  • Setiap panggilan telefon akan dilayan dalam tempoh 3 deringan
  • Aduan - aduan yang diterima akan diberi maklum balas dalam tempoh sepuluh hari bekerja